GARANTIE

Nieuw fabrieksgarantie

Indien de (koop)overeenkomst betrekking heeft op een nieuw Product (hier vallen b keus producten niet onder), die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot uitsluitend de garantie die door de fabrikant van het Product wordt verstrekt. De ondernemer verstrekt dienaangaande derhalve geen (aanvullende) garantie.

B-keus

Onder B-keus word verstaan nieuwe producten welke een transportschade e.d. hebben opgelopen en nieuwe geretourneerde producten welke zijn gerepareerd. Bij B-keus producten gelden de volgende garantiebepalingen:

 • De gebruiker garandeert niet dat het product vrij is van schade, ook hoeft het product niet vrij te zijn van gepleegde reparaties.
 • De garantie termijnen betreffende B-keus goederen zijn tenminste 12 maanden na aflevering van het bestelde of gekochte product  (Wordt omgeruild als het product niet meer gerepareerd kan worden). Bij langere garantie termijnen zal dit vermeld staan bij aankoop.

Tweedehands (gebruikt)

Onder gebruikt word verstaan tweedehands. Bij Tweedehands gelden de volgende garantiebepalingen:

 • De gebruiker garandeert niet dat het product vrij is van schade, ook hoeft het product niet vrij te zijn van gepleegde reparaties. De garantie termijnen betreffende gebruikte goederen zijn tenminste 3 maanden na aflevering van het bestelde of gekochte product en betreft altijd een omruilgarantie (Wordt omgeruild als het product niet meer gerepareerd kan worden). Bij langere garantie termijnen zal dit vermeld staan bij aankoop.

GARANTIETERMIJN
Voor alle witgoed producten bij OVITShop geldt de boven genoemde garantie, tenzij anders overeengekomen. Garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker, tenzij anders overeengekomen. Reparatie van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantie termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend, tenzij anders overeengekomen.

HOE WERKT HET?
Indien onze monteur beoordeelt dat het defect kan worden gerepareerd wordt dit voor u gerepareerd. In overige gevallen kunt u het product retourneren en een vergelijkbaar product uitzoeken. Wij geven geen geld terug.

Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Zonder aankoopbewijs geen garantie!
Onder deze garantie vallen arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze monteurs.
Vervangen van onderdelen kan met gebruikte onderdelen worden verricht.

ONDER DE GARANTIE VALLEN NIET:

 • Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het product, welke later dan 24 uur na levering worden vastgesteld
 • Defecten aan glazen, kunststof of rubberen onderdelen, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld
 • Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen
 • Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting
 • Defecten die te wijten zijn aan het verkeerd vervoeren van het product
 • Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning
 • Defecten die te wijten zijn aan de wateraansluiting in de woning
 • Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing
 • Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen (o.a. afvoerpomp verstopt, voorwerp in de machine)
 • Oneigenlijk gebruik (o.a. te zwaar beladen). Op lagers kunnen wij dan ook geen garantie geven.

DE GARANTIE VERVALT INDIEN:

 • De gebruiker, reparatie of aanpassingen zelf of door derden laat uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;
 • De gebruiker eventuele financiële verplichtingen niet nakomt t.o.v. OVITShop;
 • Afspraken niet nagekomen worden t.o.v. OVITShop.

ONTERECHT BEROEP OP GARANTIE
Indien de door de gebruiker gegeven omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de monteur, zullen de gemaakte kosten voor voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht.